Απότομες Μαθηματικά

Σπονδυλική στήλη

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ραχοκοκαλιά, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Πίσω

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει πίσω, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Συμβατό προς τα πίσω

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει οπίσθιο φωτισμό πληκτρολογίου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Πίσω απόσπασμα

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει απόσπασμα από πίσω, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Πλήκτρο Backspace

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το κλειδί Backspace, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Αντίστροφη κάθετο

Ορισμός λεξικών υπολογιστών ανάστροφης όψης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, παραδειγμάτων, εικόνων και σχετικών όρων. Η σελίδα περιλαμβάνει επίσης πού χρησιμοποιούνται οι ανάστροφες παύλες.

Αντιγράφων ασφαλείας

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

εύρος ζώνης

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει εύρος ζώνης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Γραμμικός κώδικας

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει γραμμικός κώδικας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Γυμνό κόκαλο

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει barebone συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Μόνο μέταλλο

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει bare metal συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Βασικός

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Βασικά, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Μπαταρία

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει μπαταρία, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Όρμος

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει bay, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

BBS

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει BBS, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

BD

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει BD, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Βήτα

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει beta, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Είμαι

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει κάδος συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Δυάδικος

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει δυαδικό, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.