Απότομες Μαθηματικά

Δυαδικές, δεκαδικές και δεκαεξαδικές μετατροπές

Δυαδική, δεκαδική και δεκαεξαδική βοήθεια μετατροπής, πληροφορίες και πώς οι υπολογιστές μετατρέπουν αυτές τις τιμές.