Απότομες Μαθηματικά

ΕΙΝΑΙ-

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Ε, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

EAP-ΓΡΗΓΟΡΑ

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει EAP-FAST, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

eBook

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει eBook (ηλεκτρονικό βιβλίο), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Κατάσταση επεξεργασίας

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει λειτουργία επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

EEPROM

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει EEPROM (ηλεκτρικά διαγράψιμη προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο για ανάγνωση), συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Συντάκτης

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το πρόγραμμα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

EIDE

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει EIDE (ενισχυμένο IDE), συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ηλεκτρική ενέργεια

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Στοιχείο

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ανυψωμένη γραμμή εντολών

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει γραμμή εντολών με αυξημένα Windows, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Σε

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Em, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει e-mail ή email, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ενσωματωμένο

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ενσωματωμένο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Emoticon

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει emoticon, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Κρυπτογράφηση

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει κρυπτογράφηση, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Endian

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει endian, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Κλειδί τερματισμού

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το κλειδί τερματισμού, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Τέλος εργασίας

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει τελική εργασία, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

ENIAC

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Εισαγω

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Enter και το πλήκτρο Enter, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.