Απότομες Μαθηματικά

Άξονας Χ

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει άξονας x, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Άξονας Χ

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει άξονας x, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Xbox

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Xbox, Xbox 360 και Xbox One, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

XML

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει XML (επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης), συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Xubuntu

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το Xubuntu, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.